RUS

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. Kontaktperson Daniel Svensson (rus@kbhk.se)

 

MH som genomförs under 2019

21/9

19/10

Anmälan sker via www.sbktavling.se