Drift och Underhåll

Drift & underhåll är skötsel av vår fina klubbstuga, planer och parkering.

Kontaktperson är Martina Magnusson, martina.magnusson@kbhk.se

Kommande evenemang