Drift och Underhåll

Drift & underhåll är skötsel av vår fina klubbstuga, planer och parkering.

Kontaktperson är Ulf Lengfelt, ulf.lengfelt@kbhk.se

Kommande evenemang