Normalstadgar för lokalklubb

Reviderade stadgar fastställda av förbundsstyrelsen att gälla from 1 juli 2020. Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Stadgarna kan du ladda ner här

Kommande evenemang