Normalstadgar för lokalklubb

Fastställda av förbundsstyrelsen den 8maj 2009. Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Stadgarna kan du ladda ner här