Skotträning

Skotträning är tillåten alla dagar mellan kl. 08.30-09.30 och på tisdagar mellan kl 18.30-18.50.
Viktigt att du som skottränar vänder på den gula skylten på anslagstavlan vid parkeringen så att alla kan se när de kommer till klubben att skotträning pågår.

Kommande evenemang