Skotträning

Skotträning är tillåten alla dagar mellan kl 14-15 och på tisdagar mellan kl 18.30-18.50.
Viktigt att du som skottränar vänder på den gula skylten på anslagstavlan vid parkeringen så att alla kan se när de kommer till klubben att skotträning pågår.