Träningsledarbevis

Dispens för träning och tävling 1 mars-20 augusti

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti.

Svenska Brukshundklubben har av alla 21 Länsstyrelser i Sverige fått tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti. Tillståndet gäller från 1 januari 2021 till och med 31 december 2025.

Träningsledare

Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. Verksamhet med lös hund (enskild eller gruppverksamhet) under den så kallade hundförbudstiden i samband med träning eller uppvisning ska ledas av träningsledare, som ska ha ett giltigt träningsledarbevis. Det betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Verksamhet i grupp måste ha en utsedd träningsledare med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis. Obs! Markägaren och jakträttsinnehavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den startar.

Du som medlem erhåller träningsledarbevis via styrelsen om du är berättigad till detta. Skriv ditt namn, adress, tel. nr. och mejla din ansökan till styrelsen kontakt@kbhk.se

För att kunna få ett träningsledarbevis ska du i din ansökan redogöra för vad som gäller i 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, från vilken länsstyrelserna nu givit dispens och vilka villkor som Hallands länsstyrelse ställer.

Träningsledarbevisen gäller i 2 år.

Det åligger träningsledaren själv att alltid inneha ett bevis som inte har passerat behörighetsperioden. Kortet ska alltid vara med vid verksamhet och på uppmaning kunna ta fram. Länstyrelsens beslut finner du här

För de som vill läsa mer Till Svenska Brukshundklubben

Kommande evenemang