Träningsledarbevis

Dispens för träning och tävling 1 mars-20 augusti

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti.

Svenska Brukshundklubben har av alla 21 Länsstyrelser i Sverige fått tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti. Tillståndet gäller från 1 januari 2016 till och med 31 december 2020.

Träningsledare

Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle.

Det betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till exempel träningsgrupper (där 4 eller fler personer tränar tillsammans) måste ha en utsedd träningsledare med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.
Obs! Markägaren och jakträttsinnehavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den startar.

Du som medlem erhåller träningsledarbevis via styrelsen om du är berättigad till detta. Skriv ner ditt namn, adress, tel. nr. och mejla till styrelsen kontakt@kbhk.se

Träningsledarbevisen gäller i 2 år.

Det åligger träningsledaren själv att alltid inneha ett bevis som inte har passerat behörighetsperioden. Kortet ska alltid vara med vid verksamhet och på uppmaning kunna ta fram. Länstyrelsens beslut finner du här:

För de som vill läsa mer Till Svenska Brukshundklubben