Kursinformation

Här kan du läsa mer om våra återkommande kurser. Ytterligare kurser kan erbjudas beroende på efterfrågan och tillgång till instruktörer.


Valpkurs (“en lite annorlunda”)

När hunden fortfarande är valp behövs inget koppel vid träning i en trygg miljö. Koppel försämrar allt som oftast våra försök till kommunaktion och kan även bidra till stor frustration, hos både valp och ägare. Här tar vi istället möjligheten att på ett positivt sätt samarbeta med dessa små formbara individer och utvecklas tillsammans! Under denna kurs arbetar vi med glad och lekfull inlärning, och till mestadels utan koppel. Valparna lär sig också den viktiga socialiseringen genom lek med de andra valparna!
Genom lek, belöning & samspel lär sig valpen nyttiga kommandon som ”sitt”, ”ligg”, ”vänta/stanna kvar”, “stanna”, att hälsa fint, komma på inkallning, att förhålla sig lugn, att bli hanterad och mycket mer.
Vi samtalar om dagliga situationer som uppstår med en liten valp i hemmet, hur kan du bygga förtroende, samspela, och hjälpa din valp att växa in i just er familjesituation, med alla sina egna individuella förutsättningar!
Detta är en kurs baserad på valpens utvecklingsstadier, behov och det sociala samspelet. Målet är att skapa en grundläggande ömsesidig förståelse för just ert individuella kommande familjeliv tillsammans i många år framöver med en ömsesidig trygg och givande relation för alla parter.

Första tillfället är teori utan valp. Då kommer vi främst att gå igenom valpens utveckling, befästning av beteenden och våra förväntningar, grundläggande inlärningspsykologi, kommunikation och relation, samt valpens behov. Grundläggande information om vårt ansvar & lagar som hundägare, samt utrymme för frågor kommer också att finnas.
Följande tillfällen är praktisk träning med valp! Allra sista tillfället är vi i skogen där vi testar på skogsagility, nosarbete och uppletande av föremål.
Under kursen tränar vi hundarna aktivt under en ca timma, därefter finns tid för frågor och allmän diskussion om hundar och deras behov.

Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad valp.
Hundens ålder: Då valparna umgås med varandra på denna kurs är en jämlik ålder mycket viktig, vid kursstart ska valpen vara mellan 3 och 4½ månader.


Unghund

Kursen vänder sig till hundägare med unghund 6-12 månader. Under denna period i hundens uppväxt är det inte ovanligt att hunden ibland upplevs som olydig och trotsig. Kursen fokuserar därför på tydlighet i kommunikationen mellan ägare och hund, fungerande belöningar och korrekta tillrättavisningar. Vi diskuterar hundens utveckling samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos hunden.
Genom diverse olika samarbetsövningar tränar vi på moment som gå fint, sitta/ligga kvar, inkallning och passivitet. Vi arbetar med individanpassade störningar (t.ex. andra hundar) och belöningar för att utveckla hundens koncentrationsförmåga. Deltagarna är välkomna att komma med önskemål på vad man vill lära sin egen hund.

Första tillfället är teori utan hund, då vi diskuterar samarbete och relation mellan människa och hund.

Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad hund
Hundens ålder: 6-12 månader


Vardagslydnad

Vardagslydnad är en grundkurs för alla hundar från 12 månaders ålder och uppåt. Kursens huvudsakliga målsättning är att utveckla en god kontakt samt relation mellan hundägare och hund.
Vi diskuterar hundens beteenden samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos hunden.
Genom olika samarbetsövningar tränar vi på moment som gå fint, sitta/ligga kvar, inkallning, hundmöten och passivitet. Vi arbetar med individanpassade störningar (t.ex. andra hundar) och belöningar för att utveckla hundens koncentrationsförmåga. Deltagarna är välkomna att komma med önskemål på vad man vill lära sin egen hund.

Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad hund.
Hundens ålder: från 12 månader


Vardagslydnad: Allmänlydnadspasset

En allmänlydig hund är en välmående hund. Om hundägaren och hund behärskar alla moment i allmänlydnadspasset innebär det en trygghet för hund, hundägare och övriga människor och djur i vårt samhälle. Vi kommer att gå igenom samtliga 10 moment som ingår i allmänlydnadspasset och stämma av vilken träning som varje enskild hund och förare behöver. Under sista tillfället genomför vi ett prov på alla moment med målet att alla deltagare ska uppnå högsta betyg (“mycket väl genomfört”). Detta ställer krav på egen träning mellan varje tillfälle utifrån sin egen hunds behov.
Följande moment ingår:
VÄNTA I BIL/DÖRR/BUR
Hunden sitter i bilen/buren/innanför dörrtröskeln. När föraren öppnar bilen/buren/stiger över tröskeln ska hunden tyst och stilla sitta kvar till dess att föraren ger valfritt kommando. Efter kommandot ska hunden ta kontakt med föraren och förhålla sig passiv.
GÅ FINT VID SIDAN
Hunden ska gå med slakt, hängande koppel bredvid sin förare. Sträckan bör vara ca 100m.
HUNDMÖTEN
Hunden ska hålla sig intill sin förare och inom en sträcka av 100m möta minst 3 hundar med ägare. Föraren kan välja att avvika några meter i till exempel en båga för att underlätta mötet. Vikten läggs att hunden nonchalerar den mötande hunden och klarar att rikta sitt intresse mot föraren. Individuella förutsättningar beaktas.
STANNA KVAR
Föraren ger hunden kommando för sitt/ligg/stå. Hunden kommenderas att stanna kvar medan föraren för sig i en radie om cirka 10m från hunden. Hunden utsätts för en till tre olika förningar i form av andra människor, hundar, leksaker och liknande. Hunden kan vara i koppel, lina eller lös.
HANTERING/VISITATION
En för hunden okänd person undersöker hunden fysiskt. Tittar till exempel på tänder, tassar, öron och känner igenom kroppen, lyfter på ben och svans. Känner hunden obehag/rädsla av att okänd person utför visitationen kan detta göras av ägaren, med notering i protokollet.
GÅ BAKOM
Hunden ska på kommando gå bakom föraren under en anvisad sträcka. Ca 30-50m.
INKALLNING MED STÖRNING
Hunden går lös eller i lina och utsätts för tre av föraren valda störningsmoment. Störningarna sker i intervaller och hunden kallas in efter varje förning och ges därefter ett frikommando. Denna övning utförs alltid med ett ekipage åt gången.
STOPPKOMMANDO
Hunden går lös eller i lina. Den provoceras med någon form av störning, till exempel en boll, springande människa etc. Föraren kommenderar stopp/stanna/sitt (valfritt kommando. Huvudsaken är att hunden stannar och upphör med det den tänktgöra.
PASSIVITETSKONTROLL
Föraren sitter eller står med hunden intill sig. Hunden ska förhålla sig lugn och passiv under ca 2min utan att ha fått något kommando.
NOSAKTIVERING
Hunden ska målinriktat och koncentrerat arbeta med sitt luktsinne under 3-5min. Det kan vara föremålsletande, godisletande, spårarbete eller liknande.

Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad hund.
Hundens ålder: från 12 månader


Agility Nybörjare

Att ha en bra grund att stå på när man ska börja träna Agility är till stor vikt! Under denna kurs går vi igenom grundläggande träning inom Agility.
Kursen kommer innefatta bland annat; att jobba med olika typer av belöning, testa på mindre kombinationer (flera hinder i rad), få en grundläggande förståelse för hur man tränar in de olika hinder som ingår i en Agilitybana. Oavsett om målet är att tävla eller ha kul ihop med din hund så kommer ni få verktyg att jobba vidare med på egen hand!

Krav: vaccinerad hund och medlemskap i KBHK
Förkunskaper: God vardagslydnad på din hund, då den kommer att jobba utan koppel och bland andra hundar. 
Hundens ålder: från 12 månader


Agility Fortsättning

Vi kommer gå igenom samtliga hinder som du kan stöta på i en agilitybana och jobba med hundens självständighet och driv mot hindren.
Vi kommer gå igenom grunderna i handling (hur vi får hunden att följa vårt kroppsspråk i banan) och påbörja kontaktfältsträningen.
Oavsett om målet är att tävla eller ha kul ihop med din hund så kommer ni få verktyg att jobba vidare med på egen hand, kursen individanpassas!

Krav: vaccinerad hund och medlemskap i KBHK
Förkunskaper: God vardagslydnad på din hund, då den kommer att jobba utan koppel och bland andra hundar. 
Hundens ålder: från 12 månader


Rallylydnad Nybörjare

Rallylydnad är hundsporten för dig som gillar följsamhet och en lättsam och lekfull variant av lydnad.
Rallylydnad innebär att man lär in olika moment med sin hund, sen följer man en bana med skyltar där det står vilket moment som skall utföras. Man får lov att visa sin hund vägen med handtecken och komma med uppmuntrande ord. En jätterolig sport som sätter fokus på kontakt och samarbete. Man har kul tillsammans med sin hund, och har sedan nytta av övningarna i vardagen.
Läs mer om rallylydnad på Brukshundklubbens hemsida.
På den här kursen lär vi oss grunderna för vad som gäller i nybörjarklassen. Hur går man i förhållande till skyltarna? Vilka regler gäller på banan och hur ska vi utföra det som står på skyltarna? Vi tränar skylt för skylt men även små banor.
Man behöver inte ha tävlingsambitioner för att vara med på den här kursen. Det här är ett riktigt roligt sätt att träna hund. Varje deltagare tränar utifrån sina egna mål och förutsättningar.

Förkunskaper: Hunden ska kunna Sitt & Ligg samt i koppel kunna samarbeta med sin förare även om andra hundar finns bredvid.
Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad hund.
Hundens ålder: från 9 månaders


Tävlingslydnad nybörjare (startklass)

Det här är en kurs för dig som vill börja tävla lydnad med din hund. Målsättningen är att du och din hund ska få verktygen till att kunna träna in momenten på ett sådant sätt att ni tycker det är kul att träna och tävla tillsammans.
Vi går igenom omvänt lockande, belöningsförväntan, belöningssignal, bakdelskontroll mm. Vi kommer att träna momentens alla delar för att till sist prova på att sätta ihop det till en helhet.
Momenten i startklass är: Följsamhet, inkallning, apportering, sitt under marsch, fjärrdirigering, hopp över hinder och helhetsintryck.
Läs mer om tävlingslydnad på Brukshundklubbens hemsida.

Förkunskaper: Du ska ha en god vardagslydnad på din hund för att gå kursen. Din hund ska kunna vara lös och leka med dig utan att ta kontakt med andra hundar och förare.
Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad hund.
Hundens ålder: från 12 månader


Tävlingslydnad fortsättning

Lydnadsklass 1 och 2
Det här är en kurs för dig som har tränat in momenten i lydnadsklass 1 och vill ha hjälp med inlärningen av momenten i lydnadsklass 2.
Vi lägger stort fokus på tävlingsträning i valfri klass genom att gå banor, lägga till störningar o jobba med engagemanget.

Förkunskaper: Hunden ska kunna fokusera på dig när andra tränar vid sidan om utan att ta kontakt med dem. Hunden kan momenten i lydnadsklass 1.
Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad hund.
Hundens ålder: från 12 månader


Specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängämnen till vägglöss, kantarell eller något annat. Inom SBK Specialsök används (etikett) röd Kong Classic som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att preparatet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundsförare, bl.a inom Försvarsmakten.

SBK Specialsök är godkänt som en officiell provform fr.o.m. 1 november 2023.

Våra kurser vänder sig till er som vill få kunskap om tävlingsformen, eller bara ha något roligt att göra tillsammans med er hund, såväl nybörjare som ni som testat på specialsök/nosework tidigare och vill lära in etikett ”Röd Kong Classic”.
Läs mer om specialsök på Brukshundklubbens hemsida.

Förkunskaper: Hunden ska vilja leka med leksak samt ha ett föremålsintresse alt gilla godisbelöningar.
Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad hund, och hunden måste vara minst 7 månader.


Workshops

Under en workshop så tränar vi intensivt på ett utvalt tema under ett tillfälle.

Följsamhet
För dig som vill träna följsamhet att användas under vardagen (ej tävlingslydnad).
Under denna workshop på 1,5 timma tränar vi följsamhet med olika svårighetsgrader. Målet är att lära hunden att gå nära föraren med löst hängande koppel eller lös. Vi diskuterar teorin kring inlärning och belöning och tränar sedan intensivt med stegrande nivå på störningar. Vi lär oss skillnaden mellan muta och belöning för att uppnå maximal inlärningseffekt. Med hjälp av positiv förstärkning lär vi hundarna att det är lönsamt och roligt att följa husse eller matte – ett beteende som vi kan koppla till ett kommando så som “Nära” eller “Fot”.
Hundarna tränas att välja följsamhet även när det finns störningar i närheten, så som andra hundar, leksaker eller godis.
Workshoppen passar dig som vill få en bättre följsamhet i vardagen, vi tränar inte på tävlingsmomenten “fritt följ” eller “linförighet”.
Vi anpassar nivån till varje deltagare, så såväl nybörjare som mer erfarna är välkomna att delta.

Hundmöten
För dig som vill träna hundmöten, dvs. träna hunden att vara lugn vid möten med andra hundar under promenad. Träningen passar hundar som visar stress, oro, rädsla eller måttlig aggression vid hundmöten.
Under denna workshop på 1,5 timma tränar vi hundmöten med olika svårighetsgrader. Målet är att öka sannolikheten att hunden kan passera andra hundar under promenad utan att visa oönskade beteenden. Vi diskuterar teorin kring inlärning och belöning och tränar sedan intensivt med stegrande nivå på störningar. Träningen baseras på positiv förstärkning av önskade beteenden istället för bestraffning – vi belönar det som är rätt istället för att skälla på det som är fel. Vi lär oss skillnaden mellan muta och belöning för att uppnå maximal inlärningseffekt. Grundtanken är att trygga hundar inte har behovet att visa stress, rädsla eller aggression vid hundmöten.
Vi anpassar nivån till varje deltagare, så såväl nybörjare som mer erfarna är välkomna att delta.

Inkallning
För dig som vill träna inkallning att användas under vardagen (ej tävlingslydnad).
Under denna workshop på 1,5 timma tränar vi inkallning med olika svårighetsgrader. Målet är att öka sannolikheten att hunden kommer på inkallning när den är lös, även om det är störningar runt omkring. Vi diskuterar teorin kring inlärning och belöning och tränar sedan intensivt med stegrande nivå på störningar – kan vi till exempel få hunden att springa förbi godis på väg till husse eller matte?
Vi anpassar nivån till varje deltagare, så såväl nybörjare som mer erfarna är välkomna att delta. Hundar som inte kan vara lösa tränas i långlina (tillhandahålls).

Krav: Medlemskap i KBHK, vaccinerad hund.
Hundens ålder: från 6 månader


Kommande evenemang