Drift och Underhåll

Nycklar och kodlås

Kungsbacka BHK har haft stora problem med ovälkomna påhälsningar i klubbstugan. Vi har blivit av med både pengar och andra värdesaker. Därför har vi en säkerhetsdörr med kodlås. Kodlås finns också på bommen upp till klubben.

Kod erhålls av Yvonne Lengfelt. Du behöver vara aktiv/ha varit aktiv i styrelse, valberedning eller i någon av alla våra sektorer mm. Läs mer i dokumentet nedan.
Avgiften är 120 kr. Betalas till Kungsbacka BHK’s Plusgiro: 294534-3.
Märk inbetalningen med kodlås och ditt namn. Dessutom tillkommer 1-2 städdagar/år.
Regler för kodlås till klubbstugan finns här!

Klicka här för att kontakta Yvonne om du vill ha kod till klubbstugan.

Dessa medlemmar har koden

Kommande evenemang