Träning hemvärnet – enstaka skott – plan 1A, 1B, 3 samt nedervåning

Kommande evenemang