Diplomering

Diplomering av ”Duktig hund!”

Det finns två olika sätt att bli diplomerad “Duktig hund!”. Hunden diplomeras efter kunskapsnivå där lättaste nivån är grön och svåraste är svart.

Nivå GRÖN
Nivå BLÅ
Nivå RÖD
Nivå SVART

Kostnaden för att bli diplomerad är:
300 kr exklusive scarf – SBK medlemmar
500 kr exklusive scarf – icke medlemmar.
Kostnad för Scarf är 100kr och beställs efter godkänd Diplomering.

Alternativ 1: Diplomering i samband med kursen ”Duktig Hund!”

Diplomeringen kan ske i samband med att att du går en “Duktig Hund!-kurs” eller går en kurs på klubben där ”Duktig hund!” ingår. Då bokar och betalar du detta i samband med din kursanmälan, i mån av plats kan du boka Diplomering i efterhand under kursens gång.

Alternativ 2: Diplomering efter självstudier eller avslutad kurs

När du har tränat in övningar på en viss nivå, visar du upp övningarna för en Instruktör. Du bokar tid för Diplomering och talar också om vilka övningar du vill visa (så att Instruktören kan förbereda Diplomeringen).
Intresseanmälan (utbildning@kbhk.se)


Behöver du träna extra på några få övningar innan Diplomering – kolla igenom vårt utbud på enstaka Kurstillfällen

Scarf beställer du via Instruktören efter genomförd Diplomering!

Kommande evenemang