Kalender Display

Skotträning tillåten

Skotträning tillåten 18.30-19.00. Säkerställ att alla närvarande vet om det. Vänd på skylten vid parkeringen.