Utbildning patrullhund

Tjänstehund

Svenska brukshundsklubben är en frivillig försvarsmaktsorganisation och har i uppdrag av Försvarsmakten att utbilda Försvarsmakt/patrullhunds ekipage samt hundtjänstpersonal så som hundtjänstinstruktörer och befäl.

All rekrytering sker på frivillig grund. Hunden som utbildas är din egna hund. Detta är vilken familjemedlem som helst, som förare kanske du har hunden till spårhund, sökhund, agility men känner för att utbilda hunden inom något annat. Detta fungerar alldeles utmärkt Kontakta din närmsta brukshundsklubb ”tjänstehundssektorn” så brukar dom kunna hjälpa dig med frågor kring detta. Detta är en rolig upplevelse för både förare och hund om man vill ha lite spänning i tillvaron.

Inträdesprov:
För att se om hunden är lämpad för uppgiften. Där tittar man igenom vind, ljudmarkering, skott, tillängligheten, bastjänst, samarbete med förare och hund.
När hunden har fått godkänt på dessa moment påbörjar man en utbildning på ca 8-12 månader. Detta tar sin tid då föraren ska kunna läsa av hunden och tyda markeringarna, om det är ljud eller vind eller ett spårupptag som föraren sedan i sin tur ska förmedla vidare med tecken till gruppchefen. Allt detta som sker på ”stigen” ska göras i tysthet för att inte röja sig för fienden.

Lydnadsprov:
Inofficiellt lydnadsprov på klubben med funktionslydnad, godkänd i följande moment krävs: Platsliggande i grupp 5min med skott, Inkallning, Linförighet, Fritt följ, Hopp över hinder, Framförgående, Läggande under gång.

Certprov:
Slutprovet på utbildningen. Detta prov är fördelat på 2 dygn då hunden övernattar i bas, rastas och utfodras av för hunden främmande personal, dock skall denna personal ha god erfarenhet av hund. Jag som hundförare ska även jag gå en utbildning: GUF Totalförsvarsutbildning- Grund. Kursen innehåller bland annat hantering av vapen, försvarskunskap, utrustning m.m Detta är under fyra helger eller 1 vecka. Innan certprovet utförs ska jag som förare och hund ha tecknat ett frivilligavtal med placering i hemvärnet på 4 dagar eller 8 dagar. Dagarna talar om man vill tillhöra ett hemvärnskompani eller insatskompani. Gå en introdutionskurs över en helg och lära sig skyddsvaktsgrunderna, sjukvård och skjuta in sig med AK4. Sedan omskolas man från AK4 till Pistol M/88. När utbildningen är klar tilldelas ett diplom från SBK och ett tygmärke som det står SBK Försvarsmaktshund.

Tävlingsverksamhet:
Det bedrivs tävlingsverksamhet även för tjänstehundar. Officiella bruksprov i bevakning arrangeras löpande på olika platser i Sverige.Varje år arrangeras Distriktsmästerskap och Försvarsmaktsmästerskap för Försvarsmaktshundar samt Svenskt Mästerskap för Räddningshundar. Både nationella och internationella IPO-R prov arrangeras kontinuerligt inom räddningshundsverksamheten och även ett årligt Världsmästerskap.

Christer

Tyvärr inte uppväxt med hundar men "lånade" andras hundar för att rasta och samtidigt förstå mig på inlärning, allt på ett amatörmässigt plan. Efter 2009 fick jag insikt i inlärandets magiska värld då jag utbildade mig till allmänlydnadsinstruktör på Kungsbacka Brukshundklubb. Sedan dess har jag anordnat ett antal kurser och jag tycker det är lika roligt varje gång. Alla dessa härliga elever med deras intressanta frågor och alla fantastiska hundar och deras personlighet.

Kommande evenemang