Kungsbacka BHK styrelse 2019

Ordförande, sekreterare, ansvarig TOP, ansvarig Utbildning
Yvonne Lengfelt

Vice ordförande, DoU
Eva Tingström

Sekreterare
Vakant

Kassör
Catharina Rautelius

Ledamot utbildning
Vakant

Ledamot
Dan Björkman
Christer Johansson

Ledamot agility
Lisbeth ”Mimmi” Hägg

Ledamot rally
Solbritt Alfredsson

Ledamot RUS, Tjänstehund
Daniel Svensson

Suppleanter
Ing-Marie Svärd
Åsa Snare

Valberedning
Eva-Britt Karlsson
Tina Widén
Lena Corneliusson; sammankallande

Representanter i Västra Distriktet
Lisbeth Hägg
Yvonne Lengfelt

Sektorledningar
TOP – Yvonne, Linda, Lena C, Ing-Marie, Jennifer, Alf
Rally – Solbritt, Carina, Lars, Ki, Lena S, Ingela, Åsa S, Cattis, Annika
Agility – Mimmi, Madde, Julia, Susanne, Torun
RUS – Daniel, Eva T
Tjänstehund – Daniel, Eva S
Drift o Underhåll – Eva T, Daniel