Kungsbacka BHK styrelse 2018

Ordförande, tjänstehund
Yvonne Lengfelt

Vice ordförande, DoU
Eva Tingström

Sekreterare
Dan Björkman

Kassör
Catharina Rautelius

Ledamot utbildning
Christer Johansson

Ledamot TOP
Alf Oskarson

Ledamot agility
Lisbeth ”Mimmi” Hägg

Ledamot rally
Solbritt Alfredsson

Ledamot RUS
Daniel Svensson

Suppleanter
Ing-Marie Svärd
Åsa Snare

Hedersledamot
Göran Lindqvist

Representanter i Västra Distriktet
Lisbeth Hägg
Göran Lindqvist

Valberedning
Eva-Britt Karlsson
Tina Widén
Göran Lindqvist