Jessica Johansson – “Maximera uthålligheten inför tävling”

Jessica Johansson från Game on Puppy kommer till oss och håller en praktisk träningsdag utifrån hennes föreläsning “Maximera uthålligheten inför tävling”.

Hur tränar man för att göra hunden riktigt uthållig så att den orkar gå längre utan att det kommer någon belöning, Vi får lära oss hur man tillämpar hennes metoder i specifika grundövningar, i moment, genom överträning och hur man målmedvetet kan jobba med kedjor och sociala belöningar.

Hur gör man för att hålla energin uppe hos hunden och hur jobbar man med balans och fokus i tävlingsprogrammet. Hunden och föraren ska tycka att tävling känns lätt. Hennes filosofi är att hundträning ska vara rolig och lekfull.

Tid: Lördagen den 9 mars kl 9-16
Plats: Ridhuset på Anderssons gård, Svensavägen 77, Kungsbacka (Fjärås)

Deltagare med hund: max 7 st.
Förkunskaper: deltagit i hennes teoretiska föreläsning vid tidigare tillfälle. Tävlar i lydnadsklass 2/3 eller bruks hkl/ekl. Kostnad 1400,-

Deltagare utan hund är fullt.

Tag med egen lunch.

Anmälan via mail till utbildning@kbhk.se och skriv om du deltager med hund eller utan hund.

Christer

Tyvärr inte uppväxt med hundar men "lånade" andras hundar för att rasta och samtidigt förstå mig på inlärning, allt på ett amatörmässigt plan. Efter 2009 fick jag insikt i inlärandets magiska värld då jag utbildade mig till allmänlydnadsinstruktör på Kungsbacka Brukshundklubb. Sedan dess har jag anordnat ett antal kurser och jag tycker det är lika roligt varje gång. Alla dessa härliga elever med deras intressanta frågor och alla fantastiska hundar och deras personlighet.

Kommentera