Hemvärnet

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är ett frivilligt förband i insatsorganisationen som finns över hela landet. I enheterna ingår förutom personal som gjort värnpliktsutbildning en stor andel specialister rekryterade och utbildade av frivilliga försvarsorganisationer så som SBK med, Försvarsmaktshund / Patrullhund

Hemvärnet skyddar, bevakar, ytövervakar och stödjer samhället vid svåra påfrestningar. I Försvarsmaktens insatser vid exempelvis skogsbränder, översvämningar och eftersök/skallgång är det ofta hemvärnssoldater som gör jobbet.

I Hemvärnet ingår också ett antal musikkårer. Musikerna i hemvärnets musikkårer är också frivilliga. Hemvärnet

Vad skall Hemvärnet kunna göra?

Hemvärnets viktigaste uppgifter är att bevaka, skydda, ytövervaka samt stödja det civila samhället. Alla hemvärnsförband utbildas därför för att kunna lösa dessa uppgifter. Utöver dessa kommer att antal tilläggsförmågor som bara vissa förband behöver ha. Hemvärnsförbanden ingår vid lösandet av ytövervaknings- och underrättelseuppgifter som en del av det nätverksbaserade försvaret, NBF.

När uppgifter för hemvärnsförbanden prioriteras och fastställes kommer man att vara restriktiv när det gäller nya uppgifter men ha målet att med god kvalitet kunna lösa ett begränsat antal och klart definierade uppdrag. Det klassiska hemvärnsbegreppet ”hembygd” vidgas genom att vissa enheter är rörliga och andra flyttbara. Den grundläggande indelningen av förbanden är i ”vanliga” hemvärnskompanier och hemvärnsinsatskompanier.

Huvuduppgifter för alla hemvärnskompanier 4 dagars årlig avtalsstid för hemvärnssoldater där vi med hund kan ingå.

•bevaka skyddsobjekt
•skydda skyddsobjekt mot sabotageförband
•ytövervaka
•stödja samhället
•spärra/förstöra flygfält
•förstöra förbindelser
•blockera hamn
•gränsövervaka
•starta upp och betjäna anläggning
•transport- och trafikleda

Uppgifter för hemvärnsinsatskompani 8 dagars årlig avtalsstid för hemvärnssoldater där vi med hund kan ingå.

•bevaka skyddsobjekt
•skydda skyddsobjekt mot sabotageförband
•ytövervaka •stödja samhället
•försvara terrängavsnitt/knutpunkt
•transportskydda materiel
•eskortera personal
•verka som eldobservatör
•målutpeka
•beredd ingå i insatskomp

Uppgifter för hemvärn med marina uppgifter (HvM) 4 dagars årlig avtalsstid för hemvärnssoldater där vi med hund kan ingå.

•bevaka skyddsobjekt
•skydda skyddsobjekt mot sabotageförband
•ytövervaka inom skärgårds- och kustområde, identifiera, minspana
•stödja samhället inkl medverka i sjöräddningen

En del av ovanstående uppgifter får endast lösas när hemvärnslarm eller hemvärnsberedskap gäller. (Beslutas i normalfallet av regeringen.) Liknande uppgifter kan dock lösas under polisens ledning med stöd av lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning. Det troligaste scenariot är då att hemvärnet används vid avspärrningar mm.

Christer

Tyvärr inte uppväxt med hundar men "lånade" andras hundar för att rasta och samtidigt förstå mig på inlärning, allt på ett amatörmässigt plan. Efter 2009 fick jag insikt i inlärandets magiska värld då jag utbildade mig till allmänlydnadsinstruktör på Kungsbacka Brukshundklubb. Sedan dess har jag anordnat ett antal kurser och jag tycker det är lika roligt varje gång. Alla dessa härliga elever med deras intressanta frågor och alla fantastiska hundar och deras personlighet.

Kommande evenemang