Figurantutbildning – MH


En av SBKs uppgifter är att främja en målinriktad och rationellt
bedriven avel av våra bruksraser. För säkerställande av ett gott
hundbestånd i de raser SBK har avelsansvar för används bl.a. MH.

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.
Proven avser att utröna hundens mentala status och egenskaper.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. 

Är du intresserad av att lära dig mer om hundens mentalitet och hjälpa klubben att vara figurant på MH är detta utbildningen för dig, se nedan inbjudan.