Enkät – Genomfört MH

Hej! Jag heter Anna Fahlgren och genomför för tillfället mitt examensarbete relaterat till ett projekt om relationen mellan människa och hund. Ni kan läsa mer om forskningen här: ​​https://www.agria.se/hund/artiklar/forskning/forskning-ska-visa-hur-vi-paverkar-vara-hundar/​​​​

 

En delstudie i mitt arbete är en enkät som vänder sig till hundägare som har genomfört MH med sin hund. Vill du hjälpa till genom att svara på enkäten klickar du på länken nedan.

Enkäten: www.netigate.se/a/s.aspx?s=712943X167222353X50105